Panny z Wilka. Scena odjazdu Wiktora Rubena

Uważny widz, poszukujący w filmie Panny z Wilka tropów symbolicznych, mógłby zauważyć, że liczba trzy jest obecna w filmie w sposób nadający jej miejsce uprzywilejowane. Trzytygodniowy urlop Wiktora, trzykrotne pojawienie się na początku filmu postaci Jarosława Iwaszkiewicza, trzykrotna wymiana spojrzeń pomiędzy Wiktorem i pisarzem w zakończeniu dzieła. Oprócz prologu i ostatniej sceny autor opowiadania pojawia […]

Read more

Wesele. Sonorystyczny realizm zabawy weselnej

Dźwięk w Weselu Andrzeja Wajdy kojarzy się przede wszystkim ze skoczną muzyką graną przez kapele ludowe i intensywnym brzmieniem zabawy weselnej. Bliższa analiza filmu pokazuje, że warstwa audytywna w Weselu jest nośnikiem wielu informacji, które wpływają na odbiór fabuły. Już od pierwszych scen sonorystyka filmu uwidacznia charakterystyczny sposób audiowizualnego opowiadania, opartego na licznych subiektywizacjach i […]

Read more

Wesele. Analiza sceny spotkania Gospodarza z Wernyhorą

 Wizja Gospodarza w filmie Wesele została odsunięta w akcji filmu od wcześniejszych wizji Marysi, Dziennikarza, Poety, Pana Młodego i Dziada. Wernyhora w przeciwieństwie do wcześniejszych zjaw ma postać realną. Widzi go także Staszek, który przynosi Gospodarzowi wiadomość o jego przybyciu. W filmie, w odróżnieniu od dramatu Stanisława Wyspiańskiego, w wizji nie pojawia się Wernyhora […]

Read more

Wesele. Kompozycja rozmów i wizji

 Rozmowy i wizje w filmie Wesele Andrzeja Wajdy, ze zdjęciami Witolda Sobocińskiego, mają podobną kompozycję. Jest to struktura triadyczna, przypominająca kompozycję utworu muzycznego. Pierwszym przykładem jest scena rozmowy Dziennikarza z Czepcem. Otwiera ją wstęp, rodzaj uwertury. Następnie pauza z podnoszoną gazetą oddziela fragment początkowy od części środkowej, kulminacji rozmowy. Wokół rozmawiających mężczyzn widać tańczących […]

Read more

Potop. Analiza sceny zemsty Kmicica

 W tej analizie zajmiemy się sceną z filmu Potop w reżyserii Jerzego Hoffmana, ze zdjęciami Jerzego Wójcika, w której główny bohater Andrzej Kmicic mści się za zabicie jego kompanów. Przeprowadzimy analizę sposobu pokazania w kompozycji obrazu filmowego rodzącej się w Kmicicu chęci zemsty. Przyjrzymy się, jakie środki wyrazu zostały użyte przez twórców dla ukazania […]

Read more

Potop. Analiza sceny pojedynku

 Scena pojedynku Wołodyjowskiego z Kmicicem z filmu Potop w reżyserii Jerzego Hoffmana, ze zdjęciami Jerzego Wójcika toczy w strugach deszczu. W powieści Henryka Sienkiewicza ta scena rozgrywa się w nocy, przy świetle pochodni. W filmie pojedynek toczący się w nocy nie byłby widoczny. Zdaniem Jerzego Hofmana i Jerzego Wójcika była to najtrudniejsza do zrealizowania […]

Read more

Pociąg. Analiza sceny spotkania bohaterów

Zdjęcia jadącego pociągu w filmie Pociąg, w reżyserii Jerzego Kawalerowicza, ze zdjęciami Jana Laskowskiego, zostały nakręcone w hali zdjęciowej, w stojącym, specjalnie przystosowanym wagonie.    Kamera ustawiona na wąskim wózku porusza się korytarzem i jest przepuszczana przez stojące osoby jak przechodzący pasażer. Przemieszczający się za oknami pociągu krajobraz powstaje w wyniku reprojekcji, czyli wyświetlania filmu […]

Read more

Faraon – mówią twórcy filmu. Kierownik planu Arkadiusz Orłowski

 FARAON. Mówią twórcy filmu. Kierownik planu Arkadiusz OrłowskiFARAON – mówią twórcy filmu. Kierownik planu Arkadiusz Orłowski Zdarzyło się tak, że pewnego razu zabrakło gipsu do budowy scenografii. Zwróciliśmy się do komitetu partii z pytaniem, czy jest w pobliżu jakaś fabryka, która dysponowałaby odpowiednią ilością tego surowca. Potrzebne nam było nie mało, bo piętnaście ton […]

Read more

Faraon – realizacja światła

 Analiza jest poświęcona obecności i sposobowi realizacji światła w filmie Faraon, w reżyserii Jerzego Kawalerowicza. W szerokościach geograficznych, w których były realizowane zdjęcia plenerowe do filmu, na pustymi Kyzył-Kum w Uzbekistanie, niebo tuż nad horyzontem traciło barwę błękitną i było rozżarzone do białości, stawało się bezchmurnym pojęciem światła. W czasie zdjęć plenerowych autor zdjęć […]

Read more

Faraon. Analiza sceny otwierającej film

 Realizacja zdjęć do tej sceny była poprzedzona długimi przygotowaniami. Na pustyni zostało znalezione odpowiednio długie i płaskie miejsce. Po wyrównaniu powierzchni, na odcinku ponad dwustu metrów zostały ułożone, w sposób przypominający układ szyn kolejowych, dopasowane do siebie płyty paździerzowe. Na szerokim, służącym na planie filmu do przewożenia cennej aparatury wózku na grubych oponach, amortyzujących […]

Read more

Posts navigation