Faraon. Tworzenie przez odejmowanie. Mówi operator Jerzy Wójcik

https://www.youtube.com/watch?v=jzBrKKMLUOw   Faraon. Tworzenie przez odejmowanie. Mówi operator Jerzy Wójcik Jest to nasza interpretacja, reżysera, moja i nas wszystkich pracujących przy tym filmie, która podlega jednemu prawu, że jedyną naszą nadzieją jest odejmowanie. Rozumiem przez to generalny sposób budowania tego obrazu. Albo się dodaje i buduje – tak na przykład jest zbudowana „Kleopatra”. Zbudowana przez […]

Read more

Matka Joanna od Aniołów. Przestrzeń oddzielenia. Mówi operator Jerzy Wójcik

  Matka Joanna od Aniołów. Przestrzeń oddzielenia. Mówi operator Jerzy Wójcik Bardzo silnie zapadła mi w pamięć jedna ze scen z „Matki Joanny od Aniołów”. Jest to scena spotkania Suryna i Matki Joanny, którą w filmie widzimy rozgrywającą się wśród powieszonych na żerdziach habitów. Do tej sceny zbudowano dekorację strychu klasztornego. Taka dekoracja jest niezwykle […]

Read more

Popiół i diament. Analiza zakończenia filmu

Uczestnicy bankietu w hotelu Monopol zaczynają tańczyć w rytm poloneza granego przez fałszującą orkiestrę. Ich taniec zamienia się w taniec chocholi, nawiązujący swym znaczeniem do chocholego tańca z dramatu Wesele Stanisława Wyspiańskiego i obrazu Błędne koło Jacka Malczewskiego. Trudno w nim znaleźć radość z wolności odzyskanej wraz z zakończeniem wojny. Kiedy Maciek wychodzi, do wnętrza […]

Read more

Popiół i diament. Analiza sceny w barze

Kiedy w hotelu rozpoczyna się występ Hanki Lewickiej goście wychodzą z baru, by posłuchać Czerwonych maków na Monte Cassino. Andrzej i Maciek siedzą zamyśleni przy stoliku obok opustoszałego baru. Podnoszą się z miejsc i zaczynają iść w stronę sali, w której odbywa się występ w chwili, w której rozlegają się słowa drugiej części pierwszej zwrotki: […]

Read more

Faraon. Analiza sceny zaćmienia Słońca

Scena zaćmienia Słońca jest jedynym fragmentem Faraona posiadającym kompozycję wertykalną czyli pionową, związaną z obecnością sfery sacrum. Ludzie atakujący świątynię podejmują próby wspinania się na olbrzymie posagi stojące po obu stronach bramy. Daje to początek przejściu do wertykalnej panoramy kamery ukazującej stojącego na dachu pomiędzy pylonami Herhora. Niebo otrzymało w tej scenie, dzięki zastosowaniu filtru […]

Read more

Potop. Analiza sceny rozstrzelania Kmicica

  Filmowa adaptacja Potopu, w reżyserii Jerzego Hoffmana, ze zdjęciami Jerzego Wójcika, wyróżnia się wysokim poziomem artystycznym od ekranizacji pozostałych części trylogii Henryka Sienkiewicza. W Potopie pojawia się wiele dodanych, krótkich scen, których nie ma w pierwowzorze literackim. Są one ważnym elementem wzbogacającym estetykę filmu. Dają także widzom możliwość pogłębionego odbioru Potopu.  Jedna z takich […]

Read more

Eroica. Analiza przestrzeni w części obozowej

Analiza omawia sposób przedstawienia przestrzeni w drugiej części filmu Eroica, w reżyserii Andrzeja Munka, ze zdjęciami Jerzego Wójcika. Jest to część filmu opowiadająca o pobycie polskich oficerów w niemieckim obozie jenieckim. Otwiera ją panorama kamery wzdłuż drutów kolczastych, za którymi widać ośnieżone szczyty gór. Ujęcie kończy się na wieży strażniczej. Następne ujęcie pokazuje widok z […]

Read more

Faraon. Analiza sceny bitwy

 Scena ataku była filmowana tuż po wschodzie słońca. Zbocza barchanów są wtedy zacienione, widoczne stają się zagłębienia i pofałdowania, otwarta przestrzeń zyskuje światłocień, który znika wraz ze wznoszącym się słońcem. Jest to czas, w którym „pustynia opowiada o sobie”. W południe promienie słoneczne padają prawie pionowo i stojący człowiek ma jedynie nieco cienia obok […]

Read more

Lecą żurawie. Wirująca kamera jako cytat filmowy

 Komentarz do filmu Lecą żurawie. Wirująca kamera jako cytat filmowy Film Lecą żurawie w reżyserii Siergieja Kałatozowa jest jedynym filmem fabularnym zrealizowanym w Związku Radzieckim, który otrzymał nagrodę Złotej Palmy na festiwalu filmowym w Cannes. Nakręcony w 1957 roku, po oficjalnym potępieniu stalinizmu, w okresie chruszczowowskiej odwilży, zadziwił świat pełnymi liryzmu, a zarazem bardzo […]

Read more

Posts navigation