Realizacja sceny bitwy w Faraonie

 Seweryn Kuśmierczyk Realizacja sceny bitwy w Faraonie Scena ataku była filmowana tuż po wschodzie słońca. Zbocza barchanów są wtedy zacienione, widoczne stają się zagłębienia i pofałdowania, otwarta przestrzeń zyskuje światłocień, który znika wraz ze wznoszącym się słońcem. Jest to czas, w którym „pustynia opowiada o sobie”. W południe promienie słoneczne padają prawie pionowo i […]

Read more

Lecą żurawie. Wirująca kamera jako cytat filmowy

 Komentarz do filmu Lecą żurawie. Wirująca kamera jako cytat filmowy Film Lecą żurawie w reżyserii Siergieja Kałatozowa jest jedynym filmem fabularnym zrealizowanym w Związku Radzieckim, który otrzymał nagrodę Złotej Palmy na festiwalu filmowym w Cannes. Nakręcony w 1957 roku, po oficjalnym potępieniu stalinizmu, w okresie chruszczowowskiej odwilży, zadziwił świat pełnymi liryzmu, a zarazem bardzo […]

Read more

Czas Apokalipsy – dramaturgia barw

Czas Apokalipsy – dramaturgia barw Tematem filmu Czas Apokalipsy w reżyserii Francisa Forda Coppoli, ze zdjęciami Vittorio Storaro, będącego adaptacją opowiadania Josepha Conrada Korzeniowskiego Jądro ciemności, jest wojna w Wietnamie. To walka dwóch światów. Barwy przeciwstawiają technologicznej cywilizacji Ameryki żyjącą w zgodzie z naturą kulturę Wietnamu. W Czasie Apokalipsy Storaro posługuje się barwami podstawowymi. Obok […]

Read more

Potop. Analiza sceny zemsty Kmicica

 Seweryn Kuśmierczyk Potop. Analiza sceny zemsty Kmicica W tej analizie zajmiemy się sceną z filmu Potop w reżyserii Jerzego Hoffmana, ze zdjęciami Jerzego Wójcika, w której główny bohater Andrzej Kmicic mści się za zabicie jego kompanów. Przeprowadzimy analizę sposobu pokazania w kompozycji obrazu filmowego rodzącej się w Kmicicu chęci zemsty. Przyjrzymy się, jakie środki […]

Read more

Faraon – realizacja światła

 Seweryn Kuśmierczyk Faraon – realizacja światła Analiza jest poświęcona obecności i sposobowi realizacji światła w filmie Faraon, w reżyserii Jerzego Kawalerowicza. W szerokościach geograficznych, w których były realizowane zdjęcia plenerowe do filmu, na pustymi Kyzył-Kum w Uzbekistanie, niebo tuż nad horyzontem traciło barwę błękitną i było rozżarzone do białości, stawało się bezchmurnym pojęciem światła. […]

Read more